Användarvillkor

  • 7 maj 2023
  • 0 Kommentarer

Denna sida innehåller de fullständiga användarvillkoren för Vitalitet Apotek Hälsa. Den sammanfattar de regler och riktlinjer som använder ska följa när de använder vår webbplats och de tjänster vi tillhandahåller.

Integritetspolicy

  • 7 maj 2023
  • 0 Kommentarer

Denna sida innehåller Vitalitet Apotek Hälsas integritetspolicy, som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du använder våra tjänster och denna policy syftar till att ge dig tydlig information om vårt sätt att hantera dina uppgifter.

GDPR och Integritetspolicy

  • 7 maj 2023
  • 0 Kommentarer

Den här sidan ger information om hur Vitalitet Apotek Hälsa hanterar personuppgifter enligt GDPR. Vi förklarar våra processer för insamling, användning och skydd av dina uppgifter, samt de rättigheter du har i egenskap av registrerad individ.