Sambandet mellan högt ögontryck och näthinneavlossning

 • 2 jun 2023
 • 0 Kommentarer

1. Inledning: Högt ögontryck och näthinneavlossning

I den här artikeln kommer vi att prata om sambandet mellan högt ögontryck och näthinneavlossning. Högt ögontryck är en vanlig orsak till synproblem och kan leda till glaukom, medan näthinneavlossning är en allvarlig ögonsjukdom som kan orsaka permanent synförlust om den inte behandlas snabbt. Vi kommer att diskutera riskfaktorer, symptom, förebyggande åtgärder och behandlingsalternativ för dessa två ögonproblem.

2. Vad innebär högt ögontryck?

Högt ögontryck, även känt som okulär hypertension, innebär att trycket inuti ögat är högre än normalt. Ögonen producerar en klar vätska som kallas kammarvatten, som cirkulerar inuti ögat och hjälper till att ge näring åt ögonvävnaden. När ögat inte kan dränera kammarvattnet ordentligt, kan trycket inne i ögat öka. Om detta tryck blir för högt kan det skada synnerven och leda till synförlust.

3. Näthinneavlossning: En allvarlig ögonsjukdom

Näthinneavlossning är en ögonsjukdom där näthinnan, som är en tunn vävnad i baksidan av ögat, lossnar från dess underliggande vävnad. Näthinnan är ansvarig för att omvandla ljus till elektriska signaler som skickas till hjärnan för att vi ska kunna se. Om näthinnan lossnar från väggen i ögat kan den inte längre få den nödvändiga näringen och syret, vilket kan orsaka att synen blir allt sämre och i värsta fall leda till permanent synförlust.

4. Sambandet mellan högt ögontryck och näthinneavlossning

Högt ögontryck och näthinneavlossning är två separata ögonproblem, men de har ett samband. Högt ögontryck kan försvaga näthinnans fäste till ögat, vilket ökar risken för näthinneavlossning. Dessutom kan högt ögontryck orsaka att näthinnans blodkärl skadas, vilket även det kan bidra till näthinneavlossning.

5. Riskfaktorer för högt ögontryck och näthinneavlossning

Det finns flera riskfaktorer som ökar risken för både högt ögontryck och näthinneavlossning. Dessa inkluderar:

 • Ålder: Risken för både högt ögontryck och näthinneavlossning ökar med åldern.
 • Genetik: En familjehistoria av glaukom eller näthinneavlossning ökar risken för att utveckla dessa ögonproblem.
 • Närsynthet: Personer som är närsynta löper större risk för näthinneavlossning.
 • Tidigare ögonskador eller operationer: Personer som tidigare har haft ögonskador eller ögonoperationer löper större risk för både högt ögontryck och näthinneavlossning.

6. Symptom på högt ögontryck och näthinneavlossning

Högt ögontryck ger vanligtvis inga symptom, vilket gör det svårt att upptäcka utan en ögonundersökning. Däremot kan näthinneavlossning ge följande symptom:

 • Plötsliga ljusblixtar i synfältet
 • En ökning av antalet ”flugor” eller ”fläckar” som flyter runt i synfältet
 • En skugga eller ett ”gardin” som täcker en del av synfältet, vilket kan förvärras över tid
 • En plötslig försämring av synen

Om du upplever något av dessa symptom är det viktigt att omedelbart söka ögonvård, eftersom tidig behandling kan förhindra permanent synförlust.

7. Förebyggande åtgärder för högt ögontryck och näthinneavlossning

Det finns vissa åtgärder som kan hjälpa till att förebygga högt ögontryck och näthinneavlossning:

 • Regelbundna ögonundersökningar: Se till att du går på ögonundersökningar regelbundet, särskilt om du har riskfaktorer för högt ögontryck eller näthinneavlossning. Tidig upptäckt är viktig för att förhindra synförlust.
 • Undvik skador på ögonen: Använd skyddsglasögon vid sportaktiviteter eller arbete som innebär risk för ögonskador.
 • Håll en hälsosam livsstil: Ät en näringsrik kost, motionera regelbundet och undvik rökning för att främja god ögonhälsa.

8. Behandlingsalternativ för högt ögontryck och näthinneavlossning

Behandlingen för högt ögontryck syftar till att sänka trycket inuti ögat för att förhindra skador på synnerven. Denna behandling kan inkludera ögondroppar, laserbehandling eller kirurgi. För näthinneavlossning finns det flera behandlingsalternativ, inklusive laserbehandling, kryo (kyla) behandling eller operation. Valet av behandling beror på svårighetsgraden och orsaken till näthinneavlossningen.

9. Slutsats: Vikten av att förstå sambandet mellan högt ögontryck och näthinneavlossning

Att förstå sambandet mellan högt ögontryck och näthinneavlossning är viktigt för att minimera risken för synförlust. Genom att känna till riskfaktorer, symptom och förebyggande åtgärder kan vi ta bättre hand om vår ögonhälsa och upptäcka eventuella problem i tid. Och om du misstänker att du har något av dessa ögonproblem, är det viktigt att snabbt söka vård för att öka chansen för en framgångsrik behandling och bevara din syn.