Integritetspolicy

  • 7 maj 2023
  • 0 Kommentarer

Introduktion

Välkommen till Vitalitet Apotek Hälsa. Vi värderar den personliga integriteten hos våra besökare och kunder högt och arbetar ständigt för att skydda personuppgifter. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar information om dig när du interagerar med vår webbplats och de tjänster vi erbjuder. Denna policy är tillämpad på all hantering av personuppgifter som sker inom ramen för verksamheten hos Vitalitet Apotek Hälsa. Vi strävar efter att behandla dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och förordningar. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att spegla eventuella lagändringar eller förändringar i våra interna processer.

Insamling av personuppgifter

Vi insamlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, namn, kontaktuppgifter och annan information som du frivilligt delar med oss när du använder vår webbplats. När du besöker vår webbplats kan viss teknisk information också samlas in automatiskt, såsom din IP-adress, browsertyp och operativsystem. Denna information hjälper oss att förstå hur besökare använder vår hemsida och vilka delar av vår tjänst som kan förbättras.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in används för att förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, besvara dina förfrågningar samt skicka dig information och erbjudanden vi tror kan vara av intresse för dig. Personuppgifterna kan även användas i analys för att förbättra webbplatsens funktionalitet och innehåll. Vi kommer inte att sälja, byta eller på annat sätt överföra dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller som nödvändigt för att leverera tjänster till dig.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Vi använder administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi samlar in. Detta inkluderar brandväggar, kryptering och åtkomstkontrollsåtgärder. Vår säkerhetspolicy är uppdaterad och personalen är utbildad i hantering av personuppgifter. Vi är engagerade i att skydda din information från obehörig åtkomst, ändring och förstörelse men vi måste påminna dig om att inget system kan vara 100% säkert. Vi uppmanar dig därför att använda starka lösenord och vara försiktig med att dela med dig av dina personuppgifter.

Rättigheter

Som registrerad har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, radering av personuppgifter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och att invända mot behandlingen. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected].

Kontaktuppgifter

För frågor om denna integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. Du kan nå oss via e-post på [email protected] eller via vanlig post till adressen: Oskar Lundqvist, Stortorget 9, 211 22 Malmö, Sverige. Vi ser till att dina ärenden hanteras snabbt och professionellt.