GDPR och Integritetspolicy

  • 7 maj 2023
  • 0 Kommentarer

Introduktion till GDPR

Välkommen till Vitalitet Apotek Hälsas sida om GDPR och vår integritetspolicy. GDPR, som står för General Data Protection Regulation, är en reglering i EU:s lagstiftning avsedd att skydda individers personuppgifter och stärka deras integritetsrättigheter. På Vitalitet Apotek Hälsa är vi åtagit oss att skydda dina personuppgifter och ser till att dina rättigheter respekteras enligt denna förordning. Vi förstår vikten av att hantera dessa uppgifter med största sekretess och med högsta standard för säkerhet. Här förklarar vi hur vi samlar in, använder, och skyddar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har som användare av vår webbplats.

Hur vi samlar in och använder personuppgifter

Vid användning av Vitalitet Apotek Hälsas webbplats kan vi komma att samla in personuppgifter om dig. Detta kan inkludera information såsom ditt namn, e-postadress, postadress, och annan kontaktinformation som du frivilligt lämnar till oss när du exempelvis prenumererar på vårt nyhetsbrev, gör en förfrågan eller genomför ett köp. Vi använder denna information för att kunna tillhandahålla dig med relevant information, tjänster och produkter, för att förbättra vår webbplats och för att uppfylla eventuella kontraktsförpliktelser. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och är begränsad till de syften för vilka de insamlades.

Dina rättigheter enligt GDPR

Som person registrerad hos oss har du enligt GDPR en rad rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till dessa uppgifter, att begära rättelse om informationen skulle vara felaktig, att begära radering av uppgifter, att invända mot behandling samt att begära begränsning av behandlingen. Du har också rätt att få ut data i ett standardformat för att kunna flytta dessa till en annan databehandlare. För att utöva dina rättigheter, kontakta oss via [email protected].

Informationssäkerhet och delning av personuppgifter

Vår webbplats använder sig av säkerhetstekniker för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi kommer inte att dela, sälja eller överföra dina uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i de fall där det krävs enligt lag. Eventuella tredje parter som agerar som databehandlare å våra vägnar är noggrant utvalda och de är skyldiga att följa våra instruktioner samt tillämpa lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

För frågor och information om vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter kan du kontakta Oskar Lundqvist, ägaren av Vitalitet Apotek Hälsa, via e-post på [email protected] eller per post till följande adress: Stortorget 9, 211 22 Malmö, Sweden. Vi förbinder oss att besvara dina frågor och begäran om dina personuppgifter snabbt och korrekt.